Versiunea 1: * Cea mai vie comunicare cu spiritul. Semnifică armonia lăuntrică, mulţumirea, împlinirea. Este cea