Versiunea 1: * Căderea în gol este cea mai înspăimântătoare cădere. Echivalează cu o involuţie spirituală,