Somnul profund fără vise – calea spre iluminarea spirituală

somn fara viseCelebrul autor al textului sanscrit – Yoga Sutra- Patanjali, scria în următoarele: ”Modificarea minţii care se bazează pe absenţa oricărei activităţi mentale este somnul profund”. Această excelentă definiţie a somnului profund, prezintă cea de-a patra modificare a undelor cerebrale a minţii, pentru că mintea este în permanenţă plină, mai puţin însă, în stare de somn profund. Mintea este preocupată tot timpul cu ceva, cu un gând o dorinţă o amintire, orice. În timpul somnului profund această preocupare dispare. Atunci se poate revela fiinţa proprie, propriul sine.

Dacă o persoană este conştientă în somnul profund, adică dacă poate să-şi menţină conştiinţa trează înseamnă că ştie cu adevărat cine este, că a ajuns în profunzimea fiinţei sale. Acea persoană este pe deplin conştientă de tot ceea ce se întâmplă în univers. În sanscrită, această stare se numeşte samadhi. Dacă am putea deveni conştienţi în timpul somnului profund, am trăi pe deplin starea de iluminare spirituală.

Somnul este ultimul test pentru a te cunoaşte. Chiar şi în Biblie găsim un exemplu în acest sens, când Iisus a fost încercat pe muntele Ghetsimanii şi a cerut lui Petru şi celor doi fii ai lui Zebedei să vegheze împreună cu El vreme de un ceas: “Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispit㔓s-a întors iarăşi la ucenici de i-a găsit dormind (a doua oară) pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn” (Matei 26:43). După Mircea Eliade aici este vorba despre somnul iniţiatic.

Din minte izvorăsc gândurile, imaginile murdare sau curate, fondul imaginaţiei fiind susţinut de minte. De aceea, când aceasta dispare, conştiinţa devine pură. În conştiinţă nu se mai oglindeşte nicio reflexie a minţii. Conştiinţa devine pură. Dacă suntem conştienţi de această stare suntem eliberaţi de toate înlănţuirile acestei lumi. Starea de samadhi reprezintă pentru orientali cea mai înaltă stare de fericire, libertate şi extaz. Aceasta este cea de a patra stare a minţii, al patrulea tip de frecvenţă a undelor cerebrale, theta, fiind cele mai lente unde. Doar moartea este mai “profundă”. De aceea, în această a patra stare corpul şi tot ansamblul său ating procesul complect şi amplu al regenerării fizice şi al refacerii sănătăţii. De multe ori auzim expresia “După un somn bun, eşti ca şi nou”.

Lasati un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *